Chính sách xử lý khiếu nại - CÔNG TY CP KỸ PHÁT LỘC (KPL)

Chính sách xử lý khiếu nại - CÔNG TY CP KỸ PHÁT LỘC (KPL)

Chính sách xử lý khiếu nại - CÔNG TY CP KỸ PHÁT LỘC (KPL)

Chính sách xử lý khiếu nại - CÔNG TY CP KỸ PHÁT LỘC (KPL)

Chính sách xử lý khiếu nại - CÔNG TY CP KỸ PHÁT LỘC (KPL)
Chính sách xử lý khiếu nại - CÔNG TY CP KỸ PHÁT LỘC (KPL)
slider0 slider1 slider2 slider3 slider4 slider5 slider6 slider7 slider8 slider9 slider10 slider11

Chính sách xử lý khiếu nại

- Tiếp nhận mọi khiếu nại của khách hàng liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của công ty.

- Tất cả mọi trường hơp bảo hành, quý khách có thể liên hệ với chúng tôi để làm thủ tục bảo hành.

- Thời gian giải quyết khiếu nại trong thời hạn tối đa là 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận được khiếu nại của của khách hàng. Trong trường hợp bất khả kháng 2 bên sẽ tự thương lượng.

Tin tức khác