Thiết bị trụ bơm

Thiết bị trụ bơm

Thiết bị trụ bơm

Thiết bị trụ bơm

Thiết bị trụ bơm
Thiết bị trụ bơm
slider0 slider1 slider2 slider3 slider4 slider5 slider6 slider7 slider8 slider9 slider10 slider11

Hệ bơm Tatsuno (40L/P)

Thông tin tóm tắt sản phẩm

Hệ pump Tatsuno gồm có:

- Pump mới 100%, Lưu lượng Max 40L/P

- Flow meter mới 100%, Có CO, CQ.

- Bát bắt mô tơ.

- Ống từ Pump lên FM.

- Ống nhún, luppe.

 

Giá: Liên hệ
Lượt xem: 3116

Sản phẩm  khác