Trụ bơm đôi điện tử KPL

Trụ bơm đôi điện tử KPL

Trụ bơm đôi điện tử KPL

Trụ bơm đôi điện tử KPL

Trụ bơm đôi điện tử KPL
Trụ bơm đôi điện tử KPL
slider0 slider1 slider2 slider3 slider4 slider5 slider6 slider7 slider8 slider9 slider10 slider11

Trụ bơm đôi điện tử KPL

Thông tin tóm tắt sản phẩm

Trụ bơm đôi điện tử KPL, lưu lượng 40L/P, và 70L/P

Đầu số đện tử KPL, LED hoặc LCD.

Máy bơm , bầu lường Tatsuno mới 100%

Mô tơ Samwha Hàn Quốc mới 100%.

Cò bơm Tatsuno mới 100%.

Dây kingflex chuyên dùng mới 100%.

Kiểm định lần đầu 0.3%.

Bảo hành kỹ thuật sản phẩm.

Giá: Liên hệ
Lượt xem: 2899

Sản phẩm  khác